PRAVNO OBVESTILO

 

  • Spletna Trgovina Sibirska Cedra (sibirskacedra.si) in vsi podatki, slike artiklov, grafika in ostali elementi, prikazani na spletni strani, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne znamke in logotipi ter določene fotografije posameznih podjetij so v njihovi lasti.

  • Vsi uporabniki spletnega mesta objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost z izjemo primerov, ko odgovornosti za škodo po zakonu ni mogoče omejiti ali izključiti.

  • Trgovina Sibirska Cedra, ter katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju teh spletnih strani, ne odgovarja za nikakršno škodo, pa naj bo ta posredna, neposredna, posebna ali slučajna, ki bi zaradi kakršnegakoli razloga nastala zaradi uporabe tega spletnega mesta.

  • V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, Trgovina Sibirska Cedra ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

  • Spletna stran sibirskacedra.si je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje MARIKS d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

  • Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in popravkov teh pravil in pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila.

  • Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema navedene pogoje in z njimi soglaša.

Vaša ekipa MARIKS